Skip to main content
 • Motto: ,,Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou, z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť."

 • Motto: ,,Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou, z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť."

 • Motto: ,,Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou, z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť."

 • Motto: ,,Nech je každý deň v materskej škole pre dieťa otvorenou knihou, z ktorej čerpá radosť, pozitívne zážitky a múdrosť."

O našej knihe

Vítame vás na stránke Materskej školy, Gagarinova 2636/15, Topoľčany, ktorá sídli v okrajovej časti mesta na sídlisku Východ. Materská škola začala svoju prevádzku 4.2.1985.

Je to štátna materská škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Topoľčany.

V materskej škole je v prevádzke 6 tried, ktoré navštevuje 142 detí vo veku od 2 do 6 rokov. Kolektív tvorí 12 kvalifikovaných pedagogických a 7 prevádzkových zamestnancov. So skúsenosťami viacročnej pedagogickej praxe a neustálym sebavzdelávaním vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z ľudského života, starajú sa o ich psychický a fyzický rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich poznatky nielen v základnom výchovno - vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov, záujmovej a mimoškolskej činnosti.

Ktosi múdry raz povedal, že všetko, čo potrebuje v živote vedieť sa naučil v materskej škole.

Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si deti okrem množstva potrebných poznatkov odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.

Keďže na internete existuje veľké množstvo casín, ktoré ponúkajú veľké množstvo casíno hier, je problematické si ich všetky nainštalovať a vyskúšať. Preto sme pre Vás vytvorili stránky kde nájdete viac ako 800 rôznych casíno hier od rôznych výrobcov programov pre online casino a čo je najdôležitejšie, všetky hry si môžete vyskúšať hrať zadarmo bez akýchkoľvek vkladov alebo iných obmedzení. Môžete si nájsť Vám najviac sa páčiacu hru, vyskúšať si hrať hru zadarmo a prípade že sa rozhodnete si ju môžete zahrať aj o reálne peniaze.

„ ...a ako čítať v KNIHE tej?
Nech každý jej popísaný list, oznámi všetkým naokolo, koľko šibalstva, zážitkov, úprimnej detskej radosti a smiechu sa skrýva v nej...

Prevádzka MŠ, Gagarinova 2636/15, Topoľčany v šk. roku 2022/2023
 • pracovné dni : od 06:30 hod. do 16:30 hod.

 • Riaditeľka materskej školy: Mgr. Andrea Mádelová
  Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ: denne od 11:00 hod. do 13:00 hod.

 • Vedúca školskej jedálne: Andrea Herdová
  Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ:
  utorok od 07:30 hod. do 08:00 hod
  štvrtok od 07:30 hod. do 08:00 hod.

 • Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Mgr. Nikol Urminská

Rýchly kontakt
 • Materská škola
 • Gagarinova 2636/15, Topoľčany

 • 038 / 5321390

 • Pedagogickí zamestnanci:

  Bc. Silvia Bezáková
  Mgr. Andrea Grznárová
  Anna Hájeková
  Svetlana Hrdlicová
  Janka Churá
  Petra Božik Kardošová
  Iveta Oravcová
  Mgr. Nikol Urminská
  Iveta Vozníková
  Bc. Aneta Jančovičová
  Jana Vozníková

 • Ostatní zamestnanci:

 • Annamária Kasalová – upratovačka

 • Zita Pecháčová - upratovačka

 • Katarína Tílešová - upratovačka

 • Margaréta Gallová - kuchárka
 • Lucia Kasanová - kuchárka
 • Zdenka Ičová - prev. zam. ŠJ