Skip to main content
 • Denný poriadok

06:30 – 08:45 h.

- schádzanie sa detí,
- hry a činnosti podľa voľby detí,
- ranný filter,
- zdravotné cvičenie,
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

08:45 – 09:15 h.

- desiata
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

09:15 – 11:30 h.

- vzdelávacia aktivita
- pobyt vonku
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

11:30 – 12:00 h.

- obed
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

12:00 – 14:30 h.

- odpočinok
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

14:30 – 15:00 h.

- olovrant
- činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

15:00 – 16:30 h.

- vzdelávacia aktivita
- hry a činnosti podľa výberu detí
- pobyt vonku
- preberanie detí rodičmi

Do MŠ potrebujem

 • pyžamo

 • papuče uzavreté (nie šľapky)
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • školské a hygienické potreby (podľa požiadaviek p. učiteliek)
Pozn.: Všetky svoje veci musím mať označené menom, aby som si ich nevymenil s kamarátom !!!

Rady pre rodičov:

 • Pol roka pred nástupom do materskej školy začínajte dieťaťu poskytovať skúsenosť s odlúčením od rodičov, najskôr na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín.
 • Proces adaptácie uľahčíte dieťaťu krátkym ranným lúčením s uistením, že ho ľúbite.
 • Rozhovory a domáce hry s dieťaťom orientujte na prostredie materskej školy, na činnosti v MŠ, kamarátov.
 • Rozhovory s učiteľkami o dieťati a o organizačných veciach počas adaptácie uskutočňujte v popoludňajších hodinách, prípadne si dohodnite stretnutie bez prítomnosti dieťaťa.
 • Za každý pokrok v adaptácii dieťa pochváľte a dajte mu pocítiť, že ste naň hrdí.

Veľa šťastia!