Skip to main content
  • Kontakty

Mgr. Andrea Mádelová

riaditeľka materskej školy

038 / 5321 390

Mgr. Nikol Urminská

zástupkyňa riaditeľky MŠ

0911 584 224

  • Materská škola

  • Gagarinova 2636/15
    955 01 Topoľčany
  • IČO: 42125430
    DIČ: 2022929326