• Dokumenty

  • Dokumenty

Ospravedlnenie neprítomnosti

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa

Žiadosť o prerušenie dochádzky

Žiadosť o prijatie dieťaťa

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021/2022

Kontakty
  • Materská škola

  • Gagarinova 2636/15
    955 01 Topoľčany
  • msgagarinova@msgagarinova.sk

Kontakty
  • Mgr. Andrea Mádelová - riaditeľka
  • 038 / 5321 390
  • Mgr. Nikol Urminská - zástupkyňa riaditeľky MŠ

  • 038 / 5321 390

Vytvorila digitálna agentúra MW media - www.mwmedia.sk | www.123web.sk