Skip to main content
  • Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 

Rok 2021:

Ćíslo zmluvy   Zmluvná  strana Náhľad Názov zmluvy    Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

ZoPSMTcI

Slovak Telekom, a. s.

náhľad Zmluva o poslytovaní služby Magio Televízia cez internet televízia cez internet nestanovená 16.03.2021 nestanovený 16.03.2021
DkZoPVS Slovak Telekom, a. s. náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb telefón, internet 43,60€ 16.03.2021 15.03.2023 16.03.2021
KZ 4/2021 Milsy, a.s. náhľad Kúpna zmluva potraviny nestanovená 17.02.2021 nestanovený 17.02.2021
KZ 3/2021 Michal Švec MFM-fruit náhľad Kúpna zmluva potraviny nestanovená 01.02.2021 31.01.2023 01.02.2021
KZ 2/2021 Igor Božik IB mäso náhľad Kúpna zmluva potraviny nestanovená 07.01.2021 nestanovený 07.01.2021
KZ 1/2021

TOPEC, a. s.

náhľad Kúpna zmluva potraviny nestanovená 01.01.2021 30.06.2021 01.01.2021
DOZ/KZ

Foodservice Nitra, s.r.o.

náhľad Dodávateľsko-odberateľská zmluva potraviny nestanovená 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2021
ZoZDZP č.1111431 Energie2, a. s. náhľad Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1111431 dodávka plynu nestanovená 01.01.2021 31.12.2023 01.01.2021
ZoZDE, DEaPZzO č.1111397 Energie2, a. s. náhľad Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a ... č. 1111397 dodávka elektriny nestanovená 01.01.2021 31.12.2023 01.01.2021

 

Rok 2020:

Číslo 

zmluvy

Zmluvná 

strana

Náhľad Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia

DOZ

1/2020

Vojtech Ďurkovič, Pekáreň Bošany náhľad Dodávateľsko - odberateľská zmluva kúpa potravín nestanovená 24.01.2020 nestanovený 24.01.2020

 

Rok 2018:

 Číslo zmluvy Zmluvná strana Náhľad Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia
 ZoSOÚS KOMENSKY, a.s. náhľad Zmluva o spracúvaní osobných údajov spostredkovateľom virtuálna knižnica nestanovená  25.05.2018 nestanovený 25.05.2018
 DkZoS BFL, s.r.o. náhľad Dodatok k zmluve o spolupráci školské ovocie nestanovená  24.03.2018 nestanovený 24.03.2018
 KZ Slovak Telekom, a.s. náhľad Kúpna zmluva telefón 9,90€ 09.03.2018 nestanovený 09.03.2018
 ZoZDZP č.1111431  Energie2, a.s. náhľad Zmluva o združenej dodávke zemního plynu č.1111431 dodávka plynu nestanovená 01.01.2018 31.12.2020 01.01.2018

 ZoZDE,

DEaPZzO č.1111397

 Energie2, a.s. náhľad Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcie elektriny a ... č.1111397   dodávka elektriny nestanovená 01.01.2018 31.12.2020  01.01.2018


 

Rok 2017:

Číslo

zmluvy

Zmluvná

strana

Náhľad

Názov

zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

Dátum

účinnosti

zmluvy

Dátum

ukončenia

zmluvy

Dátum

zverejnenia

 ZoPS š.SKP17/10/012 KOMENSKY, s.r.o. náhľad Zmluva o poskytovaní služieb  virtuálna knižnica 29,00€   17.10.2017 nestanovený 17.10.2017
 DkZoSaKZ  BFL, s.r.o. náhľad Dodatok k zmluve o spolupráci a kúpnej zmluve školské ovocie nestanovená 11.09.2017 nestanovený 11.09.2017
 ZoSaKZ BFL, s.r.o. náhľad Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva školské ovocie nestanovená  01.09.2017 nestanovený 01.09.2017
 ZoD č.1/2017 f. MIHÁLIK náhľad Zmluva o dielo č.1/2017  servis, opravy, revízie, skúšky výťahov nestanovená 31.07.2017  nestanovený 31..07.2017
 DkZoPVS-BS  Slovak Telekom, a.s. náhľad Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb  telefón, internet 39,99€  25.05.2017  nestanovený 25.05.2017

 

Rok 2016:

Číslo 

zmluvy

Zmluvná 

strana

Náhľad

Názov 

zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

Dátum

účinnosti 

zmluvy

Dátum 

ukončenia

Dátum 

zverejnenia

ZoZDE,

DEaPZzO

Východoslovenská   

energetika, a.s.

náhľad

Zmluva o združenej

dodávke elektriny

dodávka elektriny nestanovená 01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016
ZoZDZP

RWE Gas

Slovensko, s.r.o.

náhľad

Zmluva o združenej

dodávke zemného

plynu

dodávka plynu nestanovená 01.01.2016 31.12.2017 01.01.2016

 

Rok 2015:

Číslo

zmluvy

Zmluvná

strana

Náhľad

Názov

zmluvy

Predmet

Cena vrátane

DPH

Dátum

účinnosti

zmluvy

Dátum

ukončenia

zmluvy

Dátum

zverejnenia

 ZoPVS-BS Slovak

Telekom, a.s.

náhľad

 Zmluva o

poskytovaní

verejných služieb

-balík služieb 

 internet  39,99€  02.09.2015 nestanovený  02.09.2015 
 

Dod.kZoPVS

2/15

Slovak

Telekom, a.s.

náhľad

 Dodatok k zmluve

o poskytovaní

verejných služieb

 dátové zariadenie nestanovený  02.09.2015  02.09.2017  02.09.2015 
 ZoPVS-SMI

Slovak

Telekom, a.s.

náhľad

 Zmluva o

poskytovaní 

verejných služieb -

služba mobilný

internet

 mobilný internet  nestanovená 02.09.2015   nestanovený 02.09.2015 

Dod.kZoPVS

1/15

Slovak

Telekom, a.s.

náhľad

 Dodatok k zmluve

o poskytovaní

verejných služieb

 úprava článku

zmluvy

 nestanovená  02.09.2015  31.12.2017 02.09.2015 

ZoNNP/15

ZUŠ L. Mokrého,

TO

náhľad

Zmluva o nájme

nebytových

priestorov

nájom nebytového

priestoru

1 € 18.06.2015 nestanovený 18.06.2015

ZoS-KZ/15

BIOPLANT,

s.r.o.

náhľad

Zmluva o spolupráci,

Kúpna zmluva

kúpa čerstvého ovocia

nestanovená 02.09.2015 30.06.2016 25.05.2015

Zč29/2015

-PZS

Pavol Blaška náhľad

Zmluva č.29/2015

-PZS

poskytovanie činností

pracovnej zdravotnej

služby

  24.03.2015 23.03.2019 23.03.2015
ZoDT/15 DK Consult náhľad

Zmluva

o dodávke

tovaru

učebné pomôcky,

detský nábytok na 

mieru,kancelárske

 potreby

nestanovená 25.02.2015 24.02.2020 25.02.2015
DkZoZaPKO eNFe,s.r.o. náhľad

Dodatok ku zmluve

o zbere a preprave

kuchynského odpadu

zber a preprava

kuchynského odpadu

27,00€ 01.02.2015 nestanovený 30.01.2015
ZoZŠvP

DaMO TIK TAK

náhľad

Zmluva

o zabezpečení 

školy v prírode

škola v prírode á/90,00€ 30.01.2015 26.06.2015 30.01.2015

 

 Rok 2014:

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Náhľad Názov zmluvy


Predmet

Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia
ZoD

M.B.P.s.r.o.

Prešov

náhľad Zmluva o dielo servis zdvíhacích zariadení nestanovená 01.01.2015 nestanovený 03.12.2014
ZoS - KZ/14

BIOPLANT,

s.r.o.

náhľad Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva kúpa čerstvého ovocia nestanovená 02.09.2014 30.06.2015 21.05.2014
RKZ /14 Inmedia spol.s.r.o. náhľad Rámcová kúpna zmluva kúpa potravín nestanovená 07.01.2014 nestanovený 07.01.2014

 

 Rok 2013:

Caption
Číslo zmluvy Zmluvná strana Náhľad Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia
ZoZDZP SPP, a.s. náhľad Zmluva o združenej dodávke zemného plynu dodávka plynu nestanovená 01.01.2014 31.12.2015 13.12.2013
ZoZDE SPP,a.s. náhľad Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektrickej energie nestanovená 01.01.2014 31.12.2015 06.12.2013
Dod. k ZoPVS 4/13 Slovak Telekom, a.s náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb úprava článku zmluvy nestanovená 06.12.2013 05.12.2015 06.12.2013
Dod. k ZoPVS 3/13 Slovak Telekom, a.s náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb úprava článku zmluvy nestanovená 06.12.2013 05.12.2015 06.12.2013
Dod. k ZoPVS 2/13 Slovak Telekom, a.s náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb úprava článku zmluvy nestanovená 06.12.2013 05.12.2015 06.12.2013
ZoPVS-SMI

Slovak Telekom, a.s

náhľad Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet mobilný internet nestanovená 06.12.2013 nestanovený 06.12.2013

ZoNNP 1/13

Ivana Šušuková LIAM SCHOOL náhľad Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytového priestoru 8,30€ 27.09.2013 nestanovený 27.09.2013
ZoZSvOH Mgr. Norbert Fejes náhľad Zmluva o zabezpečení služiev v odpadovom hospodárstve zber a preprava VŽP 20,00€ 02.09.2013 nestanovený 02.09.2013

 

KPZ 2/13

 

Grandfood s.r.o. náhľad Kúpno-predajná zmluva kúpa potravín nestanovená 31.05.2013 nestanovený 31.05.2013
Dod. č.2 k ZoNNP/13 Materské centrum Dúha náhľad Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov úprava článku zmluvy nestanovená 28.02.2013 nestanovený 28.02.2013
ZoPVS/13 č.9905400600 Slovak Telekom, a.s. náhľad Zmluva o poskytovaní verejných služieb pripojenie k sieti nestanovená 14.01.2013 13.01.2016 14.01.2013
Dod. k ZoPVS- špec.k./13 Slovak Telekom, a.s. náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - špecifikácia kúpy akciového koncového úprava článku zmluvy nestanovená 14.01.2013 nestanovený 14.01.2013
Dod. k ZoPVS TP/13 3101100368911 Slovak Telekom, a.s. náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb úprava článku zmluvy nestanovená 14.01.2013 14.01.2016 14.01.2013
Dod. k ZoPVS 1/13 Slovak Telekom, a.s. náhľad Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb úprava článku zmluvy nestanovená 14.01.2013 nestanovený 14.01.2013
Dod. č.1 k ZoNNP/13 Materské centrum Dúha náhľad Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov úprava článku zmluvy 190,00€ 10.01.2013 nestanovená 10.01.2013
KPZ 1/13 Bohuš Šesták, s.r.o. náhľad Kúpno-predajná zmluva kúpa potravín nestanovená 07.01.2013 nestanovený 07.01.2013
KZ/13 Anton Kardoš Maloobchod -Veľkoobchod náhľad Kúpna zmluva kúpa potravín nestanovená 07.01.2013 nestanovený 07.01.2013

 

Rok 2012:

Číslo zmluvy Zmluvná strana Náhľad Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia
R23/2013/64 ZSE Energia, a.s. náhľad Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektrickej energie 63,88€ 07.09.2012 31.12.2013 07.09.2012
ZoS - KZ/12 BIOPLANT, s.r.o. náhľad Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva kúpa čerstvého ovocia nestanovená 03.09.2012 28.06.2013 03.09.2012
ZoVPS/12 Vladimír Turček náhľad Zmluva o výhradnom poskytovaní služieb plavecký kurz nestanovená 10.10.2012 09.10.2017 10.10.2012

Dod. č. 01 k ZoDP/12

9103954588
SPP, a.s. náhľad Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu dodávka plynu nestanovená 01.01.2013 31.12.2013 01.01.2013

 

Rok 2011:

Číslo zmluvy Zmluvná strana Náhľad Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Dátum zverejnenia
KZ 3/11 TempoVit spol. s.r.o. náhľad Kúpna zmluva kúpa potravín nestanovená 01.12.2011 nestanovený 01.12.2011
PZ 2/11 Allianz Slovenská poisťovňa náhľad Poistná zmluva poistenie majetku 414,07€ 11.10.2011 nestanovený 11.10.2011
KZ 1/11 Anton Kardoš Maloobchod-Veľkoobchod náhľad Kúpna zmluva kúpa potravín nestanovená 01.09.2011 31.12.2012 01.09.2011
K-PZ/11 Bohuš Šesták - Veľkosklad náhľad Kúpno-predajná zmluva kúpa potravín nestanovená 01.09.2011 30.06.2012 01.09.2011
ZoNNP 2/2011 Materské centrum Dúha náhľad Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytového priestoru 1 305,60€ 01.09.2011 nestanovený 01.09.2011
Z č.4/2011 Pavol Blaška náhľad Zmluva č.4/2011 poskytovanie služieb v oblasti BOZP 600,00€ 01.07.2011 nestanovený 01.07.2011
ZoP/11 Slovak Telekom a.s. náhľad Zmluva o pripojení pripojenie mobilnej linky nestanovená 07.04.2011 06.04.2013 07.04.2011
Dod. č.1 k RZnDT/11 TOPEC a.s. náhľad Dodatok č.1 k rámcovej zmluve na dodanie tovaru kúpa potravín nestanovená 01.04.2011 nestanovený 01.04.2011
Dod. č.1 k ZoNNP/11 Ing. Slavomíra Mésarošová náhľad Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov úprava článkov zmluvy 642,10€ 01.04.2011 nestanovený 01.04.2011
ZoNNP 1/2011 Ing. Oto Pleška náhľad Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytového priestoru 476,06€ 15.03.2011 nestanovený 15.03.2011