Skip to main content
  • Oznam o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov uverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach:

- momentálne nie sú žiadne voľné pracovné pozície.