Skip to main content
 • Oznam o zápise dieťaťa do MŠ

 

Ak máte záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ je potrebné vyplniť a podpísať  žiadosť oboma zákonnými zástupcami spolu  s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorasť, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete TU. 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ k školskému roku 2024/2025:

1. prednostne deti, ktoré k 31.08.2024 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania POVINNÉ (podľa § 59 ods. 2 školského zákona),

2. deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j.  deti, ktoré dovŕšia štyri roky k 31.08.2024,

3. ostatné deti do troch rokov,

4. deti dvojročné, ktoré nedovŕšili tretí rok k 31.08.2024 (ak sa kapacita nenaplní 3-6 ročnými deťmi)

-  dieťa, ktoré už má v MŠ súrodenca, 

- deti, ktoré už nenosia plienku, bez cumlíka, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu a pod.)

 

Tešíme sa na všetkých nových škôlkarov!

Do MŠ potrebujem:

 • papuče uzavreté (nie šľapky)
 • pyžamo
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • školské a hygienické potreby (podľa požiadaviek p. učiteliek)
Pozn.: Všetky svoje veci musím mať označené menom, aby som si ich nevymenil s kamarátom !!!

Rady pre rodičov:

 • Pol roka pred nástupom do materskej školy začínajte dieťaťu poskytovať skúsenosť s odlúčením od rodičov, najskôr na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín.
 • Proces adaptácie uľahčíte dieťaťu krátkym ranným lúčením s uistením, že ho ľúbite.
 • Rozhovory a domáce hry s dieťaťom orientujte na prostredie materskej školy, na činnosti v MŠ, kamarátov.
 • Rozhovory s učiteľkami o dieťati a o organizačných veciach počas adaptácie uskutočňujte v popoludňajších hodinách, prípadne si dohodnite stretnutie bez prítomnosti dieťaťa.
 • Za každý pokrok v adaptácii dieťa pochváľte a dajte mu pocítiť, že ste naň hrdí.

Veľa šťastia!