Skip to main content
  • Oznámenie protispoločenského konania

Oznámenie protispoločenského konania nájdete TU

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo protispoločenskej činnosti nájdete TU