Skip to main content
  • Športová akadémia Mateja Tótha

  Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. 

Od marca 2023 tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú naše deti k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa deti zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši deti v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení. 

Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.