Skip to main content
  • Podporné opatrenia

Podporné opatrenia pre deti a žiakov poskytuje škola alebo školské zariadenie.  

Zámerom postupného zavádzania podporných opatrení je plnohodnotné zapájanie detí alebo žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností.  

Umožňuje to zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony platný od 1. septembra 2023.  

Konkrétne podporné opatrenia, ako aj ďalšie sprievodné dokumenty na pomoc školám a školským zariadeniam prináša Katalóg podporných opatrení. 

Ďalšie informácie nájdete TU.

Žiadosť TU.