Skip to main content
  • Vydávanie rozhodnutí

Vážení rodičia,

v dňoch 29.06.2023 (štvrtok) od 09:00 h. - 13:00 h.
              30.06.2023 (piatok)  od 11:00 h. - 15:00 h.
 
budeme vydávať rozhodnutia o prijatí/neprijatí detí  na predprimárne vzdelávanie v kancelárii riaditeľky MŠ.